Kursbeskrivningar

Vi skapar trygghet på ett familjärt och professionellt sätt

Genomgående för alla våra kurser är att vi alltid utgår ifrån barnens villkor och förutsättningar.
Säkerhet och självräddning löper som en röd tråd genom hela verksamheten.

Kursbeskrivningar - Babysimskola
3 månader–2 år


Delfinen - Ålder: ca 3 mån–9 mån

Lagom att börja med ert barn är från ca 3 mån, någon övre gräns finns inte och det är aldrig för sent att börja simma. Vi går igenom olika grepp i vattnet och fokuserar på att du som förälder skall känna dig trygg med barnet i vattnet. Barnet tränar på balans i balansringen. Vi lär barnen att på ett mjukt sätt av konsekvens och viljemässigt hålla andan, då vi häller vatten över ansiktet.

Första tillfället är vi i vattnet ca 20 min, andra tillfället 25 min. Sedan kör vi på full tid. Bebisarna blir snabbt trötta av allt nytt och den nya miljön.


Sjöhästen - Ålder: ca 5 mån–1 år

Vi tränar vidare på det vi lärt oss. Barnen är nu mogna för att simma kortare sträckor under vattnet. Barnet simmar mellan föräldrarna och till kanten. Vi sitter på kanten och hoppar i vattnet, simmar tillbaka för att sedan ta tag och hålla fast i kanten. Barnet tränar på balans i balansringen och skruttenringarna samt tränar på att flyta i några sekunder med hjälp.Sjölejonet - Ålder: ca 8 mån–1,5 år

Vi tränar vidare på det vi lärt oss. Barnen förlänger simsträckan. Vi lär oss att klättra upp på kanten samt väntar på OK för att hoppa i igen. Barnen tränar på balans i skruttenringarna, åker på mage i rutschkanan/ över tuben och simmar fram och tar tag i förälderns händer. Att sitta i trappan och plocka upp saker under vattnet tränar vi också på.Blåvalen - Ålder: ca 1–1,5 år

Vi tränar vidare på det vi lärt oss. Barnen tränar på att förlänga simsträckan. Vi tränar balans samt tränar på crawlsparkar med hjälp av flytkorvar och grodplattor. Barnet tränar på att titta på och ta saker under vattnet och att hålla sig fast på förälderns rygg. Barnet tränar både sittande o stående dyk ”Pilen”.Krokodilen - Ålder: ca 1,5–2 år

Vi tränar vidare på det vi lärt oss. Vi tränar på att förlänga simsträckan och låter barnen självständigt ta sig upp genom att ta tag i föräldrarnas tummar, ringar och kanten. Vi övar balans samt tränar på crawlsparkar med hjälp av flytkorvar och grodplattor. Barnet tränar på att titta på och ta saker under vattnet. Barnen håller sig fast på förälderns rygg, medan föräldrarna tar ett simtag över vattnet, eller tillsammans med barnet under vattnet.. Barnet tränar både sittande och stående dyk ”Pilen”, samt att självständigt ta sig tillbaka till kanten.Grodan - Ålder: ca 2-3 år
Sista nivån av babysim. Vi förlänger simsträckan och barnen blir mer självständiga i vattnet. Barnen får använda flytkorv och grodplatta att simma med. Vi övar på att hoppa i och vända tillbaka själva till kanten, flyta på ryggen och utforska dykpinnarna under vattenytan. Barnen lär sig bubbla med munnen och blir mer medvetna om vattnet.
En fortsättnigskurs med liknande övningar som krokodilen, men här utmanar vi barnen mer.

Kursbeskrivningar - Simskola 2 år och uppåt


Förkunskaps-krav

Vi har inga förkunskaps-krav eller någon åldersgräns för att man ska få börja simma hos oss. Vi placerar barnen i första hand utifrån ålder och därefter utifrån vattenvana och erfarenhet. Vi har sett goda effekter av att placera barnen på detta vis, då barnen lär sig mycket av att titta på varandra, men också att visa hänsyn och förståelse för olikheter.

 

Barnens villkor

I simskolan jobbar vi utifrån barnens villkor och förutsättningar där föräldrarna är med i vattnet så har vi som instruktörer en god möjlighet att individanpassa övningarna efter barnens behov och dagsform. Vi tror på att repetition är ett bra och roligt sätt att lära sig.

 

Simsätt

Vi lär ut crawl och ryggsim som första simsätt i de lägre åldrarna, då dessa stämmer väl överens med barnens motorik och är motoriskt lättare att lära ut. När barnen är runt 5 år börjar vi lära ut bröstsim, då barnens finmotorik, koordination och förmåga att följa instruktioner har utvecklats mer. Vi fokuserar mycket på bentag/benspark, då detta är motorn i simningen. Vi övar mycket på att doppa öron, mun, näsa och ögon i vattnet för att öka barnens vattenvana, men också för att simläget i vattnet gynnas.

 

Simmärken

Vi erbjuder barn och föräldrar att köpa simmärken i slutet av kursen som en uppmuntran för att barnen kämpat väl och en motiveras till att fortsätta öva. Simmärken Vattenbubblan

 

Säkerhet

Självräddning och vattenvana löper som en röd tråd genom hela verksamheten och något som vi tycker är viktigt för att öka barnens självförtroende i vattnet. Vi övar mycket på att hoppa ifrån kanten och att barnen så gott de kan, ska vända sig om när de kommer ner i vattnet och ta sig tillbaka till kanten, alternativt kunna lägga sig på ryggen för att flyta och hämta luft. Vi använder begränsat med flythjälpmedel i undervisningen för att lära barnen att ta sig fram efter egen förmåga. Vi lär barnen på ett mjukt sätt att förstå konsekvenserna av sitt handlande i vattnet.


Vattenbubblan Simskola


Telefon: 0702 70 77 36   

E-post: info@vattenbubblan.se

Vi finns också på:

Facebook:  Vattenbubblan Simskola AB

Instagram: Vattenbubblan_simskola

Snabblänkar:

Anmälan

Återbad

Copyright © 2019 - Vattenbubblan Simskola AB